Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008

Πάλι τα μεγάλα συμφέροντα... υπονόμευσαν τη λογική


 • Χωροταξικό Σχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ):
 • Μια σπουδαία ευκαιρία, μία μεγάλη απογοήτευση

Δελτίο Τύπου 19 Δεκεμβρίου 2008

Πρόσφατα έγινε Νόμος του Κράτους το Χωροταξικό Σχέδιο για τις ΑΠΕ. H προώθηση των ΑΠΕ αποτελεί σαφέστατα μια ελπιδοφόρα οικολογική πολιτική. Ενώ, όμως, κάθε περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένος πολίτης θα ανέμενε ότι η πολιτική ανάπτυξης των ΑΠΕ θα συμβάδιζε και θα συμπλήρωνε μια συνολικότερη πολιτική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία της Φύσης, το συγκεκριμένο Χωροταξικό Σχέδιο, όχι απλά δεν υπηρετεί αυτούς τους στόχους αλλά σε πολλές περιπτώσεις έρχεται σε αντιπαράθεση με αυτούς. Πιο συγκεκριμένα:

* δε συνδέεται, σε καμία περίπτωση, με την επιτακτική ανάγκη για μια συνολική πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας και ενθάρρυνσης της χωρικής αποκέντρωσης των ΑΠΕ, σε συμφωνία με τις ανάγκες κάθε τόπου. Συνδέει την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ αποκλειστικά με την ενίσχυση του κεντρικού συστήματος και προωθεί το γνωστό συγκεντρωτικό μοντέλο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

* παρακάμπτει και υπονομεύει Κοινοτικές Οδηγίες που αποτελούν τη βάση της Ευρωπαϊκής πολιτικής Διατήρησης της Φύσης, όπως είναι η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, με την οποία θεσμοθετούνται οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας (ΖΕΠ) και η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, με την οποία θεσμοθετούνται οι προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000. Χρησιμοποιώντας προσχηματικές διατάξεις «προστασίας», επιτρέπει και προωθεί την εγκατάσταση μεγάλου μεγέθους αιολικών πάρκων σε μικρά νησιά, βραχονησίδες, βουνά, δάση και δασικές εκτάσεις, που αποτελούν τα τελευταία και πλέον κρίσιμα καταφύγια άγριας ζωής της Ελλάδας. Παράλληλα, καμία μέριμνα δεν υπάρχει για τις περιοχές που βρίσκονται πάνω στους μεταναστευτικούς διαδρόμους των πτηνών. Αντίθετα αποκλείει τη γεωργική γη όπου η εγκατάσταση θα ήταν ευκολότερη και τα δίκτυα κοντά.

* παραβλέπει το γεγονός ότι τα μεγάλου μεγέθους αιολικά πάρκα που προωθεί το Χωροταξικό Σχέδιο είναι ασύμβατα με το μέτρο και τη μικρή κλίμακα του ελληνικού τοπίου. Μεταξύ άλλων, επιτρέπει να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες σε κορυφογραμμές και κοντά σε αξιόλογες ακτές και παραλίες. Στα νησιά, ειδικότερα, που αποτελούν οικολογικές και κοινωνικές μονάδες με σαφείς και ευδιάκριτους περιορισμούς, ο σχεδιασμός για τις ΑΠΕ αγνοεί παντελώς την έννοια της «φέρουσας ικανότητας». Συγχρόνως, η διαφορετική μεταχείριση συνδεδεμένων και μη νησιών είναι χαρακτηριστικό της έλλειψης χωροταξικής στρατηγικής. Πέραν του «ποσοστού κάλυψης» δεν λαμβάνονται υπόψη άλλοι όροι, που θα επέτρεπαν να αντιμετωπιστεί συνολικά το θέμα της φέρουσας ικανότητας. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να εξετάζεται το πόσες ανεμογεννήτριες, πόσα φωτοβολταϊκά, πόσα υδροηλεκτρικά, γεωθερμικά, κυματικά κ.ά., αθροιστικά, μπορεί ένας τόπος να χωρέσει. Κοινωνικά πάλι αν εξαντληθούν τα όποια όρια από τους μεγαλοεπενδυτές, τι θα παραμείνει στις τοπικές κοινωνίες ώστε να προβούν σε εκμετάλλευση των ΑΠΕ για το δικό τους όφελος;

* επιβάλλει μια μονοδιάστατη εφαρμογή των ΑΠΕ που βασίζεται κυρίως στην αιολική ενέργεια, ενώ ορίζει τη συνεισφορά των υπόλοιπων ΑΠΕ (π.χ ηλιακή, γεωθερμία, βιομάζα, κυματική, κλπ) σε δυσανάλογα μικρά επίπεδα. Οι ανεμογεννήτριες δεν υποκαθιστούν τις λιγνιτικές θερμοηλεκτρικές μονάδες (που ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη χώρα μας) και λειτουργούν, στην καλύτερη περίπτωση, συμπληρωματικά, καθώς ο άνεμος είναι μια ανεξέλεγκτη και χρονικά μεταβαλλόμενη σε όλες της τις παραμέτρους πηγή ενέργειας, που μπορεί να ακινητοποιήσει τις ανεμογεννήτριες ακόμα και για μέρες. Χαρακτηριστικές είναι οι αντιδράσεις στη Γερμανία όπου παρόλη την γενικευμένη εγκατάσταση ανεμογεννητριών, με όσα συνεπάγεται, δεν έχει κλείσει κανένας θερμοηλεκτρικός σταθμός (Darmstadt Manifesto, Spiegel March2004)

* αγνοεί επιδεικτικά τις δεκάδες καταθέσεις απόψεων και αντιρρήσεων των τοπικών και όχι μόνο φορέων που εκφράστηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση, καθώς οι αλλαγές από το αρχικό Σχέδιο είναι ελάχιστες και προς την αντίθετη κατεύθυνση, με ευνοϊκές «φωτογραφικές» ρυθμίσεις για συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια.

Το Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου, που περιλαμβάνει τοπικούς Συλλόγους από νησιά του Αιγαίου καθώς και φυσικά πρόσωπα, εκφράζει την αντίθεση του στο συγκεκριμένο Σχέδιο και προσβλέπει σε μία πολιτική για τις ΑΠΕ η οποία:

* θα αποτελεί τμήμα ολοκληρωμένης πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας και θα περιλαμβάνει σαφείς στόχους μείωσης κατανάλωσης ενέργειας στους τομείς των μεταφορών, των κατασκευών-οικοδομών (η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί για τη μη συμμόρφωση με την Κοινοτική Οδηγία 2002/91/ΕΚ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων) και στον οικιακό τομέα.

* θα σέβεται την κείμενη νομοθεσία προστασίας της Φύσης και θα προφυλάσσει τις περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων μεγάλης κλίμακας, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει υπόψη της κρίσιμες οικολογικές έννοιες όπως η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων και η οικολογία τοπίου.

* θα προωθεί την αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας, με την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ μικρής κλίμακας, διεσπαρμένων στην περιφέρεια, αλλά και ορθολογικά κατανεμημένων μεταξύ των διαφόρων μορφών ΑΠΕ.

* θα προωθεί την σταδιακή μετάβαση της διαχείρισής της ενεργειακής πολιτικής στους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες συνδέοντας ταυτόχρονα την παραγωγή με την κατανάλωση.

* για μεγαλύτερης κλίμακας εφαρμογές επιλέγει πλωτά αιολικά πάρκα.
Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η πολιτεία επιλέγει να ρίξει μέσα σε ένα απαράδεκτα σπάταλο, αντιαποδοτικό και ρυπογόνο ενεργειακό ισοζύγιο, λίγη μαζικά παραγόμενη «πράσινη ενέργεια» με πενιχρά και βραχυπρόθεσμα οφέλη (με ετήσια αύξηση κατανάλωσης 3% θα συνεχίσουμε να οπισθοδρομούμε).

Οι μόνοι ωφελημένοι θα είναι οι επενδυτές, στα σχέδια άλλωστε των οποίων φαίνεται να βασίστηκε το εν λόγω νομοσχέδιο. Προσομοιάζει λοιπόν η περίπτωση με κάποιον που ενώ πρέπει για λόγους υγείας να κάνει δίαιτα (διαχείριση της ζήτησης), εκείνος επιλέγει να τρώει βουλιμικά (ισχύον πρότυπο κατανάλωσης) και κατόπιν παίρνει ένα «χαπάκι για τη χοληστερίνη» (αιολικά πάρκα) και αποκοιμίζει έτσι τη συνείδησή του. Πλην όμως του ατελέσφορου χαρακτήρα του το όλο εγχείρημα έχει και τεράστιες συνέπειες σε τοπικό επίπεδο, όπως έχει καταδειχθεί.


Επιτέλους, η επιτακτική ανάγκη για προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την ανυπαρξία ολοκληρωμένης και εναλλακτικής εθνικής ενεργειακής πολιτικής και την πρόκληση νέων οικολογικών και κοινωνικών ανισοτήτων.

Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2008

Ταβερνάκια ή περιβαλλοντική προστασία?

Πριν από ενάμισι περίπου χρόνο είχα νιώσει μια κάποια αισιοδοξία, μαθαίνοντας πως δημιουργήθηκαν Φορείς Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Είχα σκεφτεί πως επιτέλους η κυβέρνηση μας, ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή γραμμή για την Προστασία του Περιβάλλοντος, άρχισε να κάνει δειλά τις πρώτες απαραίτητες κινήσεις...

Όμως μάλλον είχα βιαστεί να χαρώ...

Η εμπειρία που είχαμε με τη "συνεργασία" του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα, η αδιαφορία που έδειξαν απέναντι στις προσπάθειες μας, αλλά και η σκέψη τους σε συνδυασμό με τις τάσεις των εκάστοτε Δήμων, να προωθήσουν τη δημιουργία από "ταβερνάκια" και "παρατηρητήρια αλόγων" στις όχθες του Αξιού... αν μη τι άλλο προχειρότητα και έλλειψη σοβαρότητας δείχνει.

Γνωρίζαμε βέβαια τις ελλείψεις του Φορέα, σε εργατικό δυναμικό και κονδύλια, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως αλλάζει κάτι στην πολιτική που εφαρμόζεται.
Δεν μας πείθει η σοβαρότητα των ενεργειών που βλέπουμε να προωθούνται.
Και πως να μας πείσει δηλαδή όταν γνωρίζουμε πως μόνο η βιτρίνα και το θεαθήναι τους απασχολεί?

Που είναι ο Φορέας να μας φέρει την πινακίδα που υποσχέθηκε?
Που είναι να δει τον άθλο που καταφέραμε στην περιοχή μας ως εθελοντές?
Που ήταν τη μέρα των κινητοποιήσεων?
Που είναι οι αναφορές τους στη δράση μας?

Καλές οι εκθέσεις φωτογραφίας, καλά και τα ταβερνάκια που και που, αλλά ας σοβαρευτούμε επιτέλους! Η περιοχή μας είναι γεμάτη μπάζα και σκουπίδια. Η μία παράβαση ακολουθεί την άλλη. Οι συνθήκες Ramsar και Natura 2000 δεν τηρούνται.
Κανένας δεν ελέγχει τα έκτροπα. Η μία υπηρεσία κάνει τις υποθέσεις που καταγγέλλονται μπαλάκι στην άλλη...

Και αντί να βελτιωθεί η κατάσταση -λες και λύσαμε τα προβλήματα μας εδω- προτείνουν ταβερνάκια?! Πάλι με τη μέθοδο "άρτος και θεάματα" θα χορτάσουν τη συνείδηση μας?
Φτάνει με τα πανηγύρια και το φαγοπότι πια.

Εμείς ως πολίτες σας πληρώνουμε για να κάνετε έργο για το περιβάλλον, όχι για να εμπαίζεται τη λογική μας! και να χρησιμοποιείται σε αμφίβολες πολιτικές, που μόνο το περιβάλλον δεν ωφελούν, τα κονδύλια που απορροφάτε!

Άϊντε και στην υγειά μας βρε παιδιά! Να' στε καλά και λέγαμε που θα τρώμε και που θα πίνουμε...

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

Σε χειμερία νάρκη η Περιβαλλοντική συνείδηση...

...αλλά και η Δημοκρατία...

Το καλοκαίρι πέρασε και όλοι μας λίγο-πολύ ταξιδέψαμε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Πανέμορφα τοπία δίπλα στη θάλασσα, πάνω στα βουνά μας ή κοντά σε ποτάμια εναλλάσσονται δυστυχώς με τοπία σκουπιδιών, μπάζα και βρωμιά...

Καμία περιοχή δεν κατέχει την αποκλειστικότητα της ...βρωμιάς και της δυσωδίας, αφού η ίδια άθλια κατάσταση επικρατεί σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο.

Η φροντίδα της φύσης περιορίζεται συνήθως στα απολύτως απαραίτητα.
Ακόμη και σε περιοχές με μεγάλη προσέλευση τουριστών, η καθαριότητα περιορίζεται συνήθως στους ιδιωτικούς χώρους των ξενοδοχειακών μονάδων και στα στενά όρια της κατοικημένης περιοχής των εκάστοτε Δήμων.

Λίγο πιο έξω συναντάμε ένα άλλο τοπίο, με διάσπαρτα σκουπίδια στο πλάι των δρόμων και τις παραλίες, με μπάζα δίπλα στα χωράφια και τις κοίτες των ποταμών και με τα απόβλητα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων να καταλήγουν ανεπεξέργαστα μέσα στις ίδιες θάλασσες που κολυμπάμε...

Δεν μας ενδιαφέρει πως τα τοξικά απόβλητα καταλήγουν στο δικό μας πιάτο μέσα από την τροφική αλυσίδα? Δεν μας αφορά, πως κατ' αυτό τον τρόπο υποσκάπτουμε την ίδια την υγεία μας? Δεν μας αγγίζει το γεγονός, πως η φύση γύρω μας μεταβάλλεται από χώρο ψυχικής ανάτασης σε χωματερή?

Αναρωτιέται κανείς που μπορεί να οφείλετε όλη αυτή η αδιαφορία...

Οι πιθανές αιτίες είναι πολλές, όμως σε λίγα σημεία θα σταθώ εδώ:
 • Έλλειψη περιβαλλοντικής παιδείας
 • Γενικότερη αδιαφορία και
 • Ανευθυνότητα
Η κούρσα του σύγχρονου τρόπου ζωής, σαφώς και καταναλώνει υπερβολικά μεγάλο μέρος της καθημερινότητας όλων μας, όμως δεν απαιτεί ιδιαίτερο κόπο, να εντάξουμε την λογική, οικολογική συμπεριφορά στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη φύση.
Δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή μας σε οικολογικές ή περιβαλλοντικές οργανώσεις για να δείξουμε πως πράγματι νοιαζόμαστε, αυτό μπορεί κάλλιστα να καλυφτεί από τον τρόπο, με τον οποίο καθημερινά φερόμαστε. Π.χ. τα σκουπίδια μας ούτως ή άλλως θα τα πετάξουμε. Ε, ας μην τα πετάξουμε όπου να 'ναι. Ας μην τα αφήσουμε πίσω μας στην παραλία... Αν είναι ανακυκλώσιμα, ας μην τα ρίξουμε μαζί με όλα τα υπόλοιπα σκουπίδια. Υπάρχουν παντού ειδικοί κάδοι...

Ακούγονται τα παραπάνω τόσο αυτονόητα, όμως δυστυχώς δεν είναι. Δεν είναι η οικολογική συνείδηση μέρος της παιδείας μας.

Μια γενικότερη αδιαφορία παρατηρείται, -η οποία περιλαμβάνει και πολλά στοιχεία ατομισμού, εγωισμού και "ωχαδελφισμού"-, που δεν αφήνει περιθώρια στην κοινή λογική να δράσει και να αναλάβει τις ευθύνες της. Μονίμως αναζητούμε έναν υπεύθυνο έξω από τον εαυτό μας...

Όμως θαρρώ, πως σε τοπικό τουλάχιστον επίπεδο, μπορούμε και οφείλουμε να φροντίζουμε τη φύση που μας αναλογεί. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε κεντρικούς φορείς εξουσίας να δώσουν λύση στα τοπικά μας προβλήματα.
-Ο κανόνας εξάλλου δείχνει πως ... κανένας κρατικός μηχανισμός δεν συνηθίζει να κινητοποιείται εάν δεν συντρέχει ένα κάποιο πολιτικό ή χρηματικό όφελος, αφού και εκεί έχει ριζώσει η ίδια νοοτροπία ανευθυνότητας και αδιαφορίας με αυτή του συνόλου... Και αν το πράξει θα είναι μετά απο απελπηστικά μεγάλη γραφειοκρατική και χρονοβόρα διαδικασία...-
Εμείς όμως οι απλοί πολίτες, όταν δραστηριοποιούμαστε είμαστε πολύ πιο ευέλικτοι, πιο άμεσοι και αποτελεσματικοί -ιδιαίτερα αν δεν συντρέχουν "πονηρά" κίνητρα- αρκεί να θελήσουμε να βάλουμε ένα χεράκι και να περάσουμε από τη μίζερη γκρίνια στην πράξη...

Τα αποτελέσματα τέτοιων δράσεων εξάλλου, που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία των ίδιων των κατοίκων, έχουν άμεσα αποτελέσματα και η ενέργεια τους διοχετεύεται θετικά: σε έργα. Και η χαρά του αποτελέσματος είναι τέτοια που δεν αφήνει κανένα συμμετέχοντα πλέον αδιάφορο.

Επιπλέον η συμμετοχή σε τέτοιες προσπάθειες επαναφέρει τους δεσμούς της κοινωνίας.
Οι μεμονωμένοι πολίτες αφήνουν τα περιορισμένα όρια του σπιτιού τους, συναλλάσσονται και συζητούν για θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία τους. Δραστηριοποιούνται για το καλό του κοινωνικού συνόλου, γίνονται και πάλι ενεργοί (πραγματικοί) πολίτες. Παίρνουν στα χέρια τους τα θέματα που τους αφορούν άμεσα, προτείνουν και δίνουν γρηγορότερα τις απαραίτητες λύσεις, αφού οι ίδιοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι το πρόβλημα.
Έτσι η δύναμη επιστρέφει στο Δήμο - στην εκκλησία του Δήμου- στο θεμέλιο της Δημοκρατίας...

Ας ξυπνήσουμε λοιπόν την περιβαλλοντική συνείδηση μας από τη χειμερία της νάρκη και ας αναλάβουμε πρωτοβουλίες.Κυριακή, 20 Ιουλίου 2008

Πάλι απ' έξω η Κάτω Γέφυρα...


Περίεργα πράγματα συμβαίνουν...

Οι φιλότιμες προσπάθειες των κατοίκων της Κάτω Γέφυρας μένουν σχεδόν στην αφάνεια...

Προγράμματα και επίσημοι σχεδιασμοί, αφήνουν απ' έξω τις προτάσεις των Συλλόγων της Κάτω Γέφυρας...

Όταν εμείς προτείναμε την δημιουργία του πάρκου, τη λειτουργία χώρου έκθεσης και παρουσίασης, αλλά και την ένταξη της περιοχής μας στις οικοτουριστικές διαδρομές του Φορέα Διαχείρησης Δέλτα Αξιού, οι αξιότιμοι κύριοι είχαν.... "συχνοουρία" -με συγχωρείται αλλά δεν αποτελεί αδόκιμη έκφραση, αλλά πραγματικό γεγονός!-

Πολύ απλά ενώ εμείς καθαρίζουμε την περιοχή μας, τη φροντίζουμε και επιθυμούμε την ανάδειξη της, παράλληλα με τις πολιτιστικές δράσεις του τόπου μας, όπου επανειλλημένα ξαχωρίζουμε για το μεράκι, την ομαδικότητα και ... "το τσαγανό" μας, καθώς δίχως χρήματα φέρνουμε εις πέρας με εθελοντική εργασία θαυμάσια αποτελέσματα...

Κάποιοι κύριοι που έμαθαν να σκέφτονται μόνο με βάση το συμφέρον και τη ροή του χρήματος, δεν ξέρουν ούτε κατά που πέφτει η Κάτω Γέφυρα...

Κι όταν εμείς ονειρευόμαστε και εργαζόμαστε αφιλοκερδώς, αυτοί συζητούν για "παρατηρητήρια" Άγριων αλόγων, τα οποία σχεδιάζουν σε μια περιοχή όπου ήδη κατασπαταλήθηκαν δημόσια χρήματα, καθώς η περιοχή όντας αφύλακτη έγινε έρμαιο της ληστρικής διάθεσης του καθ' ενός... και αν μπορούσαν θα είχαν ήδη ξηλώσει και το κιόσκι που έμεινε όρθιο...

Κι όταν εμείς ρωτάμε: "Έχει ο Δήμος μας τη θετική διάθεση να μας βοηθίσει να διαμορφώσουμε και να αποκαταστήσουμε το χώρο στις όχθες του Αξιού?" η απάντηση είναι ένα ξερό "ΟΧΙ" και μετά από λίγο και η κλασική καραμέλα: "δεν έχουμε καθόλου χρήματα"...

Μα ποιός σας ζήτησε χρήματα? -δηλώσατε ξεκάθαρα πως δεν έχετε ούτε καν τη θετική διάθεση... πράγμα που φαίνεται κραυγαλέα- Και πως να έχετε χρήματα αφού σχεδιάζετε το "παρατηρητήριο αλόγων" και δεν σας περισσεύουν για την Κάτω Γέφυρα...

Αλήθεια ποιός είχε τη φαηνή αυτή ιδέα? Και ποιός είναι αυτός που κρίνει ποιά περιοχή θα αναδειχτεί και ποιά όχι?

Δε φταίει κανείς άλλος παρά η νοοτροπία του γκιαούρη που υιοθέτησαν πολλοί "υποτελείς", που νομίζουν πως με τεμενάδες και ταξίματα θα "γλείψουν" κι αυτοί κανένα κοκκαλάκι...

Δε βλέπουν πως άλλοι έχουν φάει το βόδι ολόκληρο από την αδιαφορία που μας δέρνει...
Για ποιά κατακαημένη Δημοκρατία μιλάμε ακόμη...

Εδώ ούτε στο χάρτη δεν υπάρχει η Κάτω Γέφυρα...
δεν έχει αξιόλογότατο ναό, τον οποίο αξίζει να επισκευτεί κανείς?
Δεν διοργανώνουμε εδώ πανηγύρι κάθε χρόνο?
Δεν αποτελεί η Κυριακή της Αποκριάς μια κατάλληλη ημερομηνία να επισκευτεί κανείς την περιοχή μας, για να δεί τα άρματα και τους καρναβαλιστές μας?
Δεν έχουμε τα Κατογεφυριώτικα κάθε καλοκαίρι?

Δεν περνούν από εδώ "οι Δρόμοι του Νερού?"...

...κι εμείς τι καθαρίζαμε?

την αδιαφορία των υπευθίνο-ανεύθινων ποιός θα την καθαρίσει?

Δείτε πάνω τον καταπληκτικό χάρτη, από τους δρόμους των υδάτων, όπου ενώ αναφέρεται το παλιό Τόψι δεν υπάρχει ούτε καν στο χάρτη....

Μελετήστε επίσης την απουσία της περιοχής μας από τον σχεδιασμό του προγράμματος "Περιοχές του Νερού" ... http://www.terresdeau.gr/

Να'ναι καλά ο Αγγελιοφόρος και η TV100, που μας τίμησαν με τις αναφορές τους στα έργα μας...

Τρίτη, 8 Ιουλίου 2008

Ποταμός Αξιός


Οι αναφορές στον ποταμό ξεκινούν από τα αρχαία χρόνια ενώ πολλά είναι τα ονόματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για να τον περιγράψουν.

Στα ομηρικά έπη γίνεται αναφορά στον Αξιό. Ο ποιητής αποκαλεί τον ποταμό ‘Βαθυδίνη’ και ‘Ευρυρέεθο’ ενώ τον περιγράφει ως ‘κάλλιστον ύδωρ έχοντα’. Το όνομα ‘Αξιός’ προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από τη μακεδονική λέξη ‘άξος’ που σημαίνει ύλη ή από την ομόηχη κρητική που όμως δηλώνει τον απόκρημνο βράχο ή την απόκρημνη όχθη. Κατά καιρούς, ο Αξιός απαντάται και ως Άξιος, Νόξειος ή Αξειός.

Οι κάτοικοι της περιοχής ξέρουν τον Αξιό ως Βαρδάρη. Η ονομασία αυτή προέρχεται από την περσική γλώσσα, όπου Vardar είναι το ποτάμι. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Ηρόδοτο, ο Αξιός ή Βαρδάρης ήταν το σημείο όπου στρατοπέδευσαν πάνω από ένα εκατομμύριο πέρσες στρατιώτες κατά τη δεύτερη εκστρατεία κατά των Ελλήνων, το 480 π.Χ. με αρχηγό τον Ξέρξη.

Σήμερα, ο Αξιός έχει αναγνωριστεί ως υγρότοπος διεθνούς σημασίας και έχει ενταχθεί κάτω από το πλαίσιο προστασίας που ορίζει η συνθήκη Ramsar

Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2008

Παρουσίαση του σχεδίου ανάπτυξης των «περιοχών του νερού»

24/6/2008

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρουσίαση του σχεδίου ανάπτυξης των «περιοχών του νερού»Τη δημιουργία ενός οικοτουριστικού πάρκου που θα απευθύνεται σε όσους αγαπούν τη φύση, την παράδοση, τα σπορ και την περιπέτεια πρότειναν οι ειδικοί οι οποίοι μελέτησαν τη λεγόμενη «περιοχή του ρυζιού» της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο Δρ. Κωνσταντίνος Γεωργάκας της GECON Consulting που εκπόνησε τη σχετική μελέτη για τη μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής πρότεινε και την ονομασία του πάρκου: «Le Parc AXECH» (AXios, Echedoros, CHalastra). Ο κ. Γεωργάκας παρουσίασε την πρόταση της ερευνητικής ομάδας για την ανάπτυξη της περιοχής στη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε το ΕΒΕΘ για τα αποτελέσματα του έργου «Terres d´ Eau», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IIIB MEDOCC, το οποίο στοχεύει στην τουριστική και επιχειρηματική ανάπτυξη της «περιοχής του νερού» (Δέλτα Αξιού) της Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, πρότεινε τη δημιουργία Μουσείου Ρυζιού, την προώθηση της παραδοσιακής και τοπικής γαστρονομίας (με σεμινάρια, συνταγές και πωλήσεις τοπικών προϊόντων), την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκμάθησης νέων και παραδοσιακών τεχνών, την οργάνωση εκδρομών πολιτιστικού ενδιαφέροντος (ξεναγήσεις σε μνημεία και εκκλησίες της περιοχής και εκδρομές που θα συνδυάζουν μετάβαση σε Βεργίνα, Δίον κλπ), την οργάνωση τοπικών εκδηλώσεων (γιορτή ρυζιού στα Μάλγαρα, εορτασμός Πέτρου και Παύλου στα Κύμινα, έθιμο της Καμήλας, γιορτή μυδιού, πανηγύρι στη Βραχιά, γιορτή κρασιού στην Αγχίαλο κλπ), την οργάνωση φυσιολατρικών εκδρομών (με πεζοπορία, παρατήρηση πουλιών κλπ), διαγωνισμούς ψαρέματος, τη δημιουργία φάρμας ζώων, την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων (όπως καγιάκ, τοξοβολία, ιππασία, trekking κλπ) και τη δημιουργία ενός πολυχώρου τέχνης και αναψυχής.Ο κ. Γεωργάκας αναφέρθηκε και σε σημεία –κλειδιά για την ορθή λειτουργία του πάρκου. Μεταξύ άλλων τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός δικτυακού τόπου στον οποίο θα περιγράφονται οι προσφερόμενες από το πάρκο υπηρεσίες, καθώς και της ανάπτυξης εθελοντικών προγραμμάτων οικοτουρισμού. Επίσης πρότεινε να δοθούν οικονομικά κίνητρα και να πιστοποιηθούν τα προϊόντα της τοπικής καλλιέργειας αλλά και οι συνεργάτες οι οποίοι οδηγούν, εξυπηρετούν και κατευθύνουν τους επισκέπτες στο πάρκο και να ενταχθεί η δραστηριότητα του νέου φορέα των περιοχών του νερού που θα δημιουργηθεί, στο business plan και στα αναπτυξιακά σχέδια των τριών δήμου (Αξιού, Εχέδωρου και Χαλάστρας).Στη διάρκεια της εκδήλωσης ο καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων- ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Καραμανίδης παρουσίασε τις «Εναλλακτικές Τουριστικές Διαδρομές στις Περιοχές του Νερού- το Πιλοτικό Σχέδιο», ενώ ο Θεμιστοκλής Κουϊμτζής, πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα αναφέρθηκε στις «Ήπιες Μορφές Ανάπτυξης στην Προστατευόμενη Περιοχή». Ειδικότερα, ο κ. Καραμανίδης πρότεινε 5 τουριστικές διαδρομές: Η 1η αφορά το μύδι («Τα μύδια και τα μυστικά τους»- δήμοι Αξιού και Χαλάστρας), η 2η το ρύζι («Από την παραγωγή στην κατανάλωση»- δήμοι Αξιού, Εχέδωρου, Χαλάστρας και Χαλκδηδόνας), η 3η το κρασί («Στη γιορτή του Διόνυσου»- Αγχίαλος και Νέα Μεσήμβρια (δήμος Αγίου Αθανασίου)), η 4η το φυσικό περιβάλλον («Η φύση έξω από το παράθυρό μου»- δήμοι Αξιού, Αγίου Αθανασίου, Εχέδωρου, Χαλάστρας και Χαλκηδόνας), και η 5η διαδρομή τον πολιτισμό («Οι άνθρωποι του Νερού»- Εμφαση στο Δέλτα και στους υπόλοιπους δήμους της περιοχής- A la carte διαδρομές).Ο κ. Κουϊμτζής αναφέρθηκε στα έργα που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή αλλά και σε αυτά που προτείνονται για το μέλλον όπως η ανάπτυξη δυο νέων παρατηρητηρίων πουλιών, η ανάπτυξη μονάδας εξυγίανσης και τυποποίησης μυδιών, η δημιουργία κέντρου ιππασίας και η αναβάθμιση του παραποτάμιου δάσους του Αξιού ποταμού στο δήμο Αγίου Αθανασίου. Οι δράσεις του ΕΒΕΘ .Την εκδήλωση χαιρέτησε η γενική γραμματέας του ΕΒΕΘ, Μαίρη Χατζάκου η οποία προχώρησε σε έναν μίνι απολογισμό των δράσεων που υλοποίησε το ΕΒΕΘ, στo πλαίσιo του έργου «Terres d’ Eau». Όπως είπε, το ΕΒΕΘ, εκτός από την εκπόνηση του προαναφερόμενου marketing plan για την τουριστική αλλά και τη συνολικότερη ανάπτυξη των περιοχών του νερού της Θεσσαλονίκης, οργάνωσε ενημερωτικές ημερίδες και σεμινάρια και συμμετείχε σε διεθνείς εκθέσεις. Επιπλέον, το ΕΒΕΘ προχώρησε στη δημιουργία δικτυακού τόπου για την προβολή των «περιοχών του νερού της Θεσσαλονίκης». O δικτυακός αυτός τόπος www.terresdeau.gr έχει σήμερα ολοκληρωθεί, λειτουργεί και είναι τρίγλωσσος (ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά). Επιπλέον, το ΕΒΕΘ έχει μεριμνήσει για τη μετάφραση στα Ιταλικά, Ισπανικά, Αγγλικά και Γαλλικά των κειμένων για τις ‘’περιοχές του νερού’’ της Θεσσαλονίκης που θα φιλοξενηθούν στον κεντρικό δικτυακό τόπο του έργου www.terresdeau.eu .Επίσης, πρόσθεσε η Μ. Χατζάκου, το ΕΒΕΘ ανέθεσε στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων) την υλοποίηση του πιλοτικού σχεδίου «Εναλλακτικές υδάτινες διαδρομές» για τη χάραξη τουριστικών διαδρομών στην «περιοχή του νερού» της Θεσσαλονίκης, καθώς και την υλοποίηση τεσσάρων κύκλων σεμιναρίων – work shops για την κατάρτιση – ευαισθητοποίηση παραγωγών, στελεχών φορέων και tour operators της περιοχής σχετικά με τους στόχους του έργου, τις τουριστικές δυνατότητες της περιοχής, την πιστοποίηση και προβολή των προϊόντων της κλπ.. Τέλος, για την προβολή της «περιοχής του νερού» της Θεσσαλονίκης, το ΕΒΕΘ προχώρησε στην παραγωγή ντοκιμαντέρ και δημιούργησε οκτασέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο για τις προτεινόμενες τουριστικές διαδρομές. Επιπλέον συνέβαλε στη δημιουργία ημερολογίου για το έτος 2009 με χαρακτηριστικές φωτογραφίες από τις «περιοχές του νερού» των εταίρων του έργου (Θεσσαλονίκη, Νοβάρα – Βερτσέλλι, Καμάργκ και Σεβίλλη), καθώς και πολυσέλιδο ενημερωτικό έντυπο με πληροφορίες για τις περιοχές αυτές. Το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό και έντυπο ενημερωτικό υλικό θα σταλεί σε 700 περίπου Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια του νομού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Με την παράκληση να δημοσιευθεί

Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2008

Ο Πλωμαρίτης για τις αμμοληψίες στον Αξιό

Ο Πλωμαρίτης για τις αμμοληψίες στον Αξιό

Ο επικεφαλής της Νομαρχιακής Κίνησης «ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ», Νομαρχιακός Σύμβουλος Στρατής Πλωμαρίτης, συνοδευόμενος από στελέχη της κίνησης, επισκέφθηκε το Σάββατο 1/3/2008 το Δημοτικό Διαμέρισμα της Γέφυρας του Δήμου Αγίου Αθανασίου.
Η επίσκεψη έγινε με πρωτοβουλία του ιδίου του Στρατή Πλωμαρίτη, προκειμένου να ενημερωθεί και να έχει προσωπική εκτίμηση του προβλήματος που δημιουργήθηκε στην περιοχή από τις «νόμιμες» και παράνομες εξορύξεις αμμοχάλικου αλλά και από τις αμμοληψίες του Αξιού.
Στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Γέφυρας, η αντιπροσωπεία είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου κ. Μάριο Σαββέλη, ο οποίος την ενημέρωσε για το ιστορικό των εξορύξεων που χρονολογούνται από την περίοδο της επταετίας.
Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος Στρατής Πλωμαρίτης και τα μέλη της κίνησης είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την εκτρωματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε μια πολύ δυναμική περιοχή και στην μοναδική κατεύθυνση οικιστικής ανάπτυξης του οικισμού της Γέφυρας.

–Οι ευθύνες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μεγάλες και διαχρονικές.
–Η απουσία ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους, προφανής.
–Η υποτίμηση του περιβάλλοντος, σκανδαλώδης.
–Η έλλειψη στοιχειώδους σχεδιασμού ουσιαστικής ανάπτυξης τέτοιων δυναμικών περιοχών, έντονη.
–Οι ευθύνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ίδιων των κατοίκων, τεράστιες.
–Η υποχρέωση η δική μας, να αναδείξουμε το πρόβλημα και να επιδιώξουμε την αποκατάσταση αυτών των περιοχών, δεδομένη.
Θεσσαλονίκη, 2/3/2008

Έναρξη Καθαρισμού στις όχθες του Αξιού!

Είχα μείνει λοιπόν στο σημείο εκείνο, όπου συμφωνήσαμε ο καθαρισμός να αρχίσει την αμέσως επόμενη Κυριακή μετά την Ημερίδα και συγκεκριμένα στις 13 Απριλίου 2008...

Όπως θα θυμάστε είχα αναφέρει πως συμφωνήσαμε σε αυτό όλοι οι παρευρισκόμενοι στην Ημερίδα... Δηλαδή εκπρόσωποι του Δήμου, του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού, κάτοικοι της Κάτω Γέφυρας, αλλά και ευαίσθητοι πολίτες των γύρω περιοχών, που συμμετέχουν ενεργά σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες. (
Εννοείται πως όλο το χωριό ενημερώθηκε και προσκλήθηκε με φυλλάδια πόρτα-πόρτα, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Όχι πως ήταν πολλοί αυτοί που "συγκινήθηκαν", αφού ευελπιστούσαμε πως θα αγκάλιαζαν αυτή την προσπάθεια, αλλά ήταν τουλάχιστον αρκετοί.)

Τι θα κάναμε και πως θα ξεκινούσαμε; Είχαμε να παλέψουμε με τόνους από μπάζα, σκουπίδια και κυρίως... τόνους από κοπριές σε μια έκταση αρκετών τετραγωνικών μέτρων -πάνω από 20.000 κυβικά μέτρα φανερά και πολύ περισσότερα μέσα στις τρύπες των παλιών "αμμορυχίων"...-
Δεν ήταν εύκολο εγχείρημα, αλλά έπρεπε επιτέλους να γίνει μία αρχή!

Κάποιοι ιδιώτες διέθεσαν τα φορτηγά τους, ο Δήμος ανέλαβε το κόστος των καυσίμων και επιπλέον μας έστειλε ένα φορτωτή, (που, ο χειριστής του, δεν είχε φροντίσει να έχει κάυσιμα για να δουλέψει και ψάχναμε Κυριακάτικα να βρούμε πετρέλαιο...) εφοδιαστήκαμε και σακούλες απορριμμάτων και στις 10:00 το πρωί ξεκινήσαμε...

[Α, να μην ξεχάσουμε και τον ένα κτηνοτρόφο,
με τον οποίο επικοινωνήσαμε και σε ένδειξη "καλής θέλησης",
-αφού τον βεβαιώσαμε, πως δεν είναι στόχος μας οι "μηνύσεις", πως ότι έγινε μέχρι τώρα έγινε, αλλά δεν θα ανεχτούμε από την έναρξη του καθαρισμού και μετά τη συνέχιση αυτής της πρακτικής, μιας και αυτός ο κύριος ευθύνεται για τον κύριο όγκο κοπριάς-
έστειλε το δικό του φορτωτή, ο οποίος μισή ώρα μετά έφυγε για να βάλει πετρέλαιο και... ακόμη τον περιμένουμε.
Ο ίδιος κύριος πλήρωσε και δύο δρομολόγια για ένα φορτηγό, το οποίο δεν εργάστηκε για τον σκοπό που είχε θέσει η Περιβαλλοντική Ομάδα -τον καθαρισμό της παρόχθιας περιοχής-, αλλά για την περιοχή "εύθηνης" του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου -όπως ο ίδιος ο Πρόεδρος το διαχώρισε-, που αφορά την περιοχή αμέσως μετά τον οικισμό δίπλα στα χωράφια και μέχρι τα αναχώματα του Αξιού στο παλαιό σφαγείο...

Το αναφέρω αυτό, όχι γιατί δεν πρέπει να καθαριστεί και εκείνη η περιοχή, αλλά πολύ απλά γιατί οι εν λόγω κύριοι με πολύ άστοχο τρόπο θέλησαν την ημέρα που ορίσαμε για τον παραπάνω σκοπό, να δείξουν την... περιστασιακή* ευαισθησία τους για το περιβάλλον.
Επιπλέον κρατούσαν τα μηχανήματα, τα οποία ούτως ή άλλως ήταν λίγα, για αρκετή ώρα μακριά από την παρόχθια ζώνη, με αποτέλεσμα να καθυστερούμε άσκοπα.
(*περιστασιακή, γιατί πάνε δύο μήνες και πέρα από το "ανακάτωμα" των σκουπιδιών εκείνης της ημέρας, δεν ξαναφάνηκαν... Τώρα απλά έχουμε πρασινισμένους λοφίσκους σκουπιδιών εκεί δίπλα στα χωράφια...
Όσο για τον "ευαισθητοποιημένο κτηνοτρόφο? Ακόμη και μετά τον καθαρισμό, συνέχισε να προσθέτει τους τόνους από τις κοπριές του εκεί... το φορτηγό που μίσθωσε και ο φορτωτής που έστειλε για μισή ώρα;... "για τα μάτια του κόσμου"...)]

Εννοείται πως με τα χέρια δεν μπορούσε να γίνει ιδιαίτερη εργασία, αλλά παρόλ' αυτά
μικροί και μεγάλοι μαζί, καθαρίσαμε όλη τη γύρω περιοχή, από κάθε είδους σκουπίδι (εννοείται το "καθαρότερο" τμήμα, γιατί στην απέναντι πλευρά εργαζόταν βαριά μηχανήματα).
Η παρουσία μας ήταν περισσότερο συμβολική.

Ωστόσο ούτε καν συμβολικά δεν εμφανίστηκαν οι αξιότιμοι εκπρόσωποι του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού. Την πινακίδα που θα ανέφερε πως η περιοχή αυτή προστατεύεται από τη Συνθήκη Ramsar & το Δίκτυο Natura, -ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας μάλιστα- ακόμη μας τη φέρνουν...
(Φαίνεται μας "κάκιωσαν¨, που δεν τους ονομάσαμε "συνδιοργανωτές" στην Ημερίδα μας και τους παρουσιάσαμε ως ομιλητές -αυτό που ίσχυε δηλαδή... Αλλιώς πως να εξηγήσουμε το γεγονός, πως ούτε μια λέξη δεν "σπατάλησαν" για την ημερίδα μας, για τον καθαρισμό και τη δραστηριότητα μας, στο επίσημο site του Φορέα? Μάλλον δεν τους αφορά ούτε η προσπάθεια, ούτε η συμμετοχή του κόσμου και το αποτέλεσμα, ακόμη και αν η όλη δράση έλαβε χώρα στα όρια της προστατευόμενης περιοχής, για την οποία οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι... ή μήπως δεν είναι?)

Το καλό βέβαια ήταν, πως ήρθε και ο αγροφύλακας της περιοχής μας και έλαβε γνώση της κατάστασης...

Η Κυριακή εκείνη πέρασε γρήγορα και ήδη βλέπαμε, πως δεν αρκούσαν τα διαθέσιμα μηχανήματα. Είχε γίνει αρκετή εργασία, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν ακόμη το επιθυμητό.

Αμέσως αρχίσαμε να αναζητούμε τρόπους για να βρούμε πιο μεγάλα μηχανήματα για να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, αλλά και η επαναδιαμόρφωση του χώρου...
Απευθυνθήκαμε στο στρατό, στην Νομαρχία, στη Δ.Ε.Κ.Ε., αλλά κανείς τους δεν ήταν "αρμόδιος" για την περιοχή. Ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζουμε σε ποιόν ανήκει η περιοχή αυτή, μας είπαν βέβαια πως όλα τα ποτάμια και οι κοίτες των ποταμών ανήκουν στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, αλλά δεν μπορέσαμε να το επαληθεύσουμε...

Οι προσπάθειες μας θα έμεναν άκαρπες, εάν ένας ιδιώτης δεν ερχόταν να μας στηρίξει σε αυτή μας την προσπάθεια. Στην ουσία με δικά του έξοδα, το δικό του μηχάνημα -το οποίο έπαθε και αβαρία κατά τη διάρκεια των εργασιών- και ο δικός του συνεργάτης-χειριστής του μηχανήματος, εκτέλεσαν όλη την υπόλοιπη εργασία, για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα.
Ο χειριστής μάλιστα του μηχανήματος, τις ημέρες των εργασιών, είχε να αντιμετωπίσει ένα έντονο τσούξιμο στα μάτια, λόγω των αναθυμιάσεων από τις κοπριές, αλλά και κινδύνεψε να πέσει μέσα σε ένα μεγάλο βόθρο, την ύπαρξη του οποίου δεν γνωρίζαμε, μιας και ανήκε στο από ετών εγκαταλειμμένο σφαγείο... Επίσης το βαρύ αυτό μηχάνημα, δεν μπορούσε να κινηθεί με ευκολία, μιας και το γεμάτο κοπριές έδαφος υποχωρούσε...
Και όσο αυτός ο άνθρωπος εργαζόταν και κινδύνευε... ο γνωστός μας "κτηνοτρόφος" περνούσε δίπλα του και έριχνε λίγο πιο κάτω ακόμη περισσότερα φορτηγά με κοπριές!!! -τόση ευαισθησία για το περιβάλλον...

Επιπλέον τεράστιοι όγκοι χωνεμένης κοπριάς φάνηκαν χρήσιμοι σε αγρότη της περιοχής, ο οποίος τη μετέφερε και τη χρησιμοποίησε για τα χωράφια του.

Παρ' όλη την περιπέτεια οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και τα βουνά σκουπιδιών, τα οποία μπορεί ακόμη να "θαυμάσει κανείς" στο google earth, -μιας και δεν αναρτήθηκαν ακόμη πιο πρόσφατες φωτογραφίες- εξαφανίστηκαν πλέον!

Κάποια στιγμή αργότερα μπήκαν και απαγορευτικές πινακίδες από το Δήμο μας, που αναγράφουν πως απαγορεύεται η ρίψη μπαζών και σκουπιδιών στην περιοχή.

Εμείς όλοι φυσικά δεν πάψαμε στιγμή -και ούτε πρόκειται- να επισκεπτόμαστε την περιοχή και να ελέγχουμε για τυχόν παραβάσεις, ενημερώνοντας την αρμόδια αγρονομία.

Βέβαια δεν θα μείνουμε εδώ.
Ήδη προετοιμαζόμαστε για τη δεντροφύτευση της περιοχής...

Κλείνοντας, θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω από καρδιάς και εκ μέρους ολόκληρης της Περιβαλλοντικής Ομάδας, τον ιδιώτη που μας βοήθησε για την αποπεράτωση του καθαρισμού.
Του χρωστάμε μεγάλη ευγνωμοσύνη!

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνδημότες μας, που έμπρακτα στάθηκαν δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια. Και αυτό, γιατί τελικά το αυτονόητο της περιβαλλοντικής συνείδησης, δεν είναι και τόσο... αυτονόητο, αφού δεν υπάρχει η ανάλογη παιδεία.

(για να διαβάσετε το 1ο μέρος πιέστε εδώ)

ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ?

Η περιοχή του Αξιού ήταν ένα μαγευτικό τοπίο που σε έκανε να γαληνεύεις και να ονειροπολείς μέσα στα ταξίδια του μυαλού σου. Ο Αξιός περιστοιχίζονταν από εκατοντάδες πανύψηλα δέντρα διαφόρων ειδών, όπως λεύκες, σημύδες, ιτιές και πλατάνια. Οι όχθες του ήταν στρωμένες από ψιλή άμμο σαν παραλία και τα νερά του ποταμού ήταν πεντακάθαρα. Υπήρχαν πολλών ειδών ψάρια μικρά και μεγάλα. Όλη αυτή την ομορφιά την απολαύαναν κάνοντας εκδρομές συνδυάζοντας ψάρεμα και μπάνιο στο ποτάμι, οι κάτοικοι της Κάτω Γέφυρας και όχι μόνο. Ακόμη και το Δημοτικό μας Σχολείο στις εκδρομές του εκεί μας πήγαινε, συνδυάζοντας την εκδρομή με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. (Εδώ και αρκετά χρόνια όμως τα παιδιά του Δημοτικού δεν έχουν καμία επαφή με την περιοχή στις όχθες του Αξιού και η "εκδομή" τους γίνεται μέσα στον αυλόγυρο του σχολείου. Το ίδιο βέβαια και ο υπόλοιπος πληθυσμός.) Υπήρχε ζωή εκεί: αγρότες και ψαράδες, που εκτελούσαν τις εργασίες τους και ήταν πρόθυμοι να μας δώσουν νεράκι να πιούμε ή φρούτα και λαχανικά από τις καλλιέργειες τους...

Με τα χρόνια τα νερά μολύνθηκαν και πολλά είδη ψαριών εξαφανίσθηκαν. Οι όχθες με την ψιλή άμμο έγιναν τεράστιες τρύπες από τις νόμιμες-παράνομες άδειες που δώσανε για αμμοληψιες. Τα πελώρια δέντρα λιγόστεψαν κατά πολύ και στη θέση τους ηρθαν τα μπάζα και τα σκουπίδια.

Και ερχόμαστε στο τωρα. Τα μπάζα και τα σκουπίδια με μεγάλη προσπάθεια της περιβαλλοντικής ομάδας και κάποιον φιλότιμων ιδιωτών τα σηκώσαμε. Τα δέντρα, που είπαμε να αναπληρώσουμε, οι αρμόδιοι φορείς μας είπαν, ότι δεν ξέρουν αν ανήκει η παρόχθια περιοχή στον στρατό ή στην αεροπορία και ότι χρειάζεται άδεια για την δεντροφύτευση, ενώ για τα σκουπίδια και τα μπάζα δεν χρειαζόταν ήταν ελευθέρας ρίψης. Οσο για τις όχθες με την ψιλή άμμο, οι υπεύθυνοι δεν γνωρίζουν τίποτα (ούτε μας την δίνουν πίσω). Αλλά και για τα νερά του ποταμού, που μολυνθήκαν και χάθηκαν πολλά είδη ψαριών οι αρμόδιοι σηκώνουν τα χέρια ψιλά.

Τελικά πόσο υπεύθυνοι είμαστε???

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2008

Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών... μόνο λόγια...

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2008
Πέντε χρόνια ανεκπλήρωτων εξαγγελιών

Πριν ακριβώς 5 χρόνια, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, συγκροτήθηκαν οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ένας εθνικός θεσμός εξαιρετικά σημαντικός για την προστασία της βιοποικιλότητας στη χώρα μας.

Οι Φορείς Διαχείρισης ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2003 με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών που συγκροτούν το οικολογικό δίκτυο Natura 2000, υποχρέωση που απορρέει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Οικοτόπους. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, πολλοί ΦΔ προσπαθούν να κινηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση, ενώ, παράλληλα, έχουν συμβάλει θετικά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και την εξοικείωσή τουςμε τη έννοια των Προστατευόμενων Περιοχών.

Ωστόσο, πέντε χρόνια μετά, πολλή δουλειά απομένει ακόμα να γίνει, καθώς η λειτουργία των ΦΔ χαρακτηρίζεται από χρόνια και ουσιαστικά προβλήματα με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανεπαρκή ενασχόληση των αρμόδιων δημοσίων φορέων που έχουν αναλάβει το συντονισμό και την παρακολούθηση της δράσης των ΦΔ.

Όπως προκύπτει από την εμπειρία συμμετοχής της ΕΟΕ στους ΦΔ, ανάμεσα σε άλλα, τέσσερα φαίνεται ότι είναι τα βασικά σημεία που ευθύνονται για τη δυσλειτουργία τους:
 1. Θεσμικό καθεστώς: Το καθεστώς υπό το οποίο λειτουργούν οι ΦΔ από την ίδρυσή τους είναι ασαφές, κυρίως σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό και την οριοθέτηση των Προστατευόμενων Περιοχών. Συνεπώς, η έλλειψη νομικής κατοχύρωσης των ΦΔ δημιουργεί αβεβαιότητα και προσκόμματα στη λειτουργία τους.
 2. Εκπροσώπηση: Μολονότι το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει τη συνολική ευθύνη των ΦΔ και υποχρεούται να εκπροσωπείται στο θεσμό, η ενεργός συμμετοχή του δια μέσου των εκπροσώπων του είναι ελλιπής και πολύ συχνά ανύπαρκτη.
 3. Βιωσιμότητα: Η σχεδόν αποκλειστική οικονομική εξάρτηση των ΦΔ από Ευρωπαϊκά Προγράμματα δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητά τους. Καμία πρόβλεψη για την εξασφάλιση εθνικών πόρων δεν έχει υπάρξει για τη σταθερή χρηματοδότησή τους.
 4. Διαφάνεια: Οι κανονισμοί λειτουργίας των ΦΔ συχνά δεν τηρούνται, δημιουργώντας προβλήματα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ερωτηματικά ως προς την οικονομική διαχείριση.
Για την άμεση αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ζητεί:
 1. Την επίσπευση των διαδικασιών θεσμοθέτησης ΦΔ, με την υπογραφή των Προεδρικών Διαταγμάτων που εκκρεμούν για τον προσδιορισμό και οριοθέτηση των Προστατευόμενων Περιοχών.
 2. Την έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας των Φορέων Διαχείρισης, μέσω της αναβάθμισης της ενεργού συμμετοχής του ΥΠΕΧΩΔΕ σε αυτούς.
 3. Τη δημιουργία ενός Πράσινου Ταμείου για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.
 4. Την αυστηρή τήρηση των κανόνων λειτουργίας των ΦΔ με σκοπό την διασφάλιση διαφανών διαδικασιών λήψης αποφάσεων και οικονομικού απολογισμού.
Όπως τονίζει ο κ. Ξενοφών Κάππας, διευθυντής της ΕΟΕ, «Είναι προφανής η έλλειψη ισχυρής πολιτικής βούλησης και συνολικής θεώρησης, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής. Η σοβαρή αντιμετώπιση του θεσμού των Φορέων Διαχείρισης δεν αποτελεί απλώς υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μοναδική ευκαιρία για τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας.»

Ημερ/νία: 03-06-2008


Από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ -6 Απριλίου 2008

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑ

Με επιτυχία και αρκετά μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 6 Απριλίου 2008, η ημερίδα που διοργάνωσε η «Περιβαλλοντική Ομάδα Εθελοντών Κατοίκων Κάτω Γέφυρας» με θέμα «ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ», στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Γέφυρας, με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Αγίου Αθανασίου. Στόχος της ημερίδας ήταν να ενημερώσει τους κατοίκους και τους αρμόδιους φορείς σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια με τις παράνομες ρίψεις σκουπιδιών, μπαζών και υπολειμμάτων κτηνοτροφίας στην παρόχθια περιοχή του Αξιού στην Κάτω Γέφυρα και να τους κινητοποιήσει για τον καθαρισμό της. Πολλοί κάτοικοι, αλλά και επίσημοι φορείς ήταν παρόντες. Ανάμεσα τους ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου Αραμπατζής Αριστείδης, ο Δ/ντης Προγραμματισμού και Σχεδιασμού της ΝΑΘ κ. Απόστολος Γιάντσης, που εκπροσώπησε το Νομάρχη Θεσσαλονίκης, ο Αντιδήμαρχος κος Βενέδικτος Νικόπουλος, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Γέφυρας κος Σαββέλης Μάριος, τοπικοί Σύμβουλοι του Δ.Δ. Γέφυρας, ο αιδεσιμολογιότατος Τερζής Βασίλειος, αλλά και οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου & του Νηπιαγωγείου Κάτω Γέφυρας, που ήταν και οι οικοδεσπότες της εκδήλωσης.

Στην εκδήλωση:

· η Περιβαλλοντική Ομάδα παρουσίασε εικόνες της παρόχθιας περιοχής από το παρελθόν, αλλά και τη σημερινή παράνομη «χωματερή» που δημιουργήθηκε εκεί, στην προστατευόμενη από το δίκτυο NATURA 2000 περιοχή, λίγα μέτρα έξω από τον οικισμό. Μίλησε σχετικά με τη σωστή διαχείριση απορριμμάτων και την ανακύκλωση –αφού με δική της πρωτοβουλία και με παράλληλη ενημέρωση των κατοίκων, είχε αρχίσει νωρίτερα η ανακύκλωση μπαταριών, χαρτιού και υλικών συσκευασίας στον οικισμό. Τόνισε επίσης τη σπουδαιότητα ύπαρξης εργοστασίων ανακύκλωσης και ιδιαίτερα όσων εδρεύουν στην περιοχή όπως η Μ.Ε.Λ., η ΒΙΟΛ-ΛΙ, και το εργοστάσιο ανακύκλωσης αδρανών υλικών του Κου Καϊσίδη, αφού τα περισσότερα από τα απορρίμματα που δημιούργησαν αυτό τον απερίγραπτο σκουπιδότοπο, θα μπορούσαν να είχαν ανακυκλωθεί. Επιπλέον υπογράμμισε το γεγονός, πως οι ίδιοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμμετέχουν στην προστασία της περιοχής τους και να συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να υπάρχουν άμεσα αποτελέσματα. Τέλος διένειμε έντυπο πληροφοριακό υλικό με κύριο στόχο την ενεργή εθελοντική συμμετοχή των κατοίκων τόσο σε γενικά θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, όσο και στη συγκεκριμένη προσπάθεια, που αφορά τον καθαρισμό και την προστασία της περιοχής δίπλα στον Αξιό, ώστε να γίνει και πάλι τόπος περιπάτου και εκδρομής, με μελλοντικό στόχο την ένταξη της στις οικοτουριστικές διαδρομές που διοργανώνει ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού.

· Ο εκπρόσωπος του Νομάρχη Κος Γιάντσης, συνεχάρη την πρωτοβουλία της ομάδας εκ μέρους του Νομάρχη Θεσσαλονίκης Κου Ψωμιάδη και τόνισε πως η πάγια θέση της Νομαρχίας είναι πως το Περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας.

· Ο Πρόεδρος του «Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα», ο καθηγητής Κος Κουϊμτζής, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο γεγονός, πως η στάση των κατοίκων και κατά προέκταση των εκάστοτε Δήμων μέχρι σήμερα, που αρνούνται τη δημιουργία μονάδων διαχείρισης στερεών ή υγρών αποβλήτων στην περιοχή τους, είχε ως αποτέλεσμα να γεμίσει ολόκληρη η χώρα με σκουπίδια, απόβλητα και μπάζα. Τόνισε επίσης το γεγονός πως οι ίδιοι οι πολίτες οφείλουν να πιέζουν την τοπική αυτοδιοίκηση και τις κυβερνήσεις για περιβαλλοντικά θέματα, καθώς οι εκάστοτε κυβερνήσεις, αλλά και οι Φορείς προστασίας δεν μπορούν να πετύχουν ουσιαστικά αποτελέσματα σε τοπικό επίπεδο, αν οι κάτοικοι από την πλευρά τους αδιαφορούν ή δεν συνεργάζονται. Τέλος υπενθύμισε πως η ομορφιά, η καθαριότητα και το πράσινο ηρεμεί την ψυχή, ενώ το τσιμέντο, η βρωμιά και η ακαταστασία κάνει τον άνθρωπο να ρέπει προς την παραβατικότητα. Έκλεισε υποσχόμενος τη συνεργασία του Φορέα, τόσο στη συγκεκριμένη προσπάθεια καθαρισμού, όσο και σε άλλα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του.

· Η δασολόγος-ορνιθολόγος του Φορέα, κα Παναγιωτοπούλου Μαρία, παρουσίασε το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Φορέα, τις περιβαλλοντικές συνθήκες προστασίας, τους υδροβιότοπους και ιδιαίτερα την ορνιθοπανίδα της προστατευόμενης περιοχής του Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα.

· Ο Δήμαρχος Κος Αραμπατζής τόνισε με τη σειρά του τη μεγάλη σημασία που έχει η ευαισθησία των πολιτών για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς μόνο με την ύπαρξη της μπορούν να γίνουν σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση και να αποδώσουν οι συνεργασίες με τους αντίστοιχους φορείς και φυσικά με τον Δήμο. Είπε μάλιστα πως θα πρέπει να δούμε σαν ομαδικό παιχνίδι αυτή την συγκεκριμένη προσπάθεια καθαρισμού και πως όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό. Δήλωσε τέλος, πως ο Δήμος θα είναι πάντοτε συμπαραστάτης, σε τέτοιες πρωτοβουλίες πολιτών.

· Ο πρόεδρος του Τ.Σ. Γέφυρας Κος Σαββέλης, με τη σειρά του τόνισε ιδιαίτερα το γεγονός, πως επιβάλλεται η συμμετοχή όλων στον καθαρισμό, καθώς όλοι συμβάλαμε μέχρι τώρα στην μόλυνση της περιοχής –ενεργά ή παθητικά-. Επισήμανε επίσης την ανάγκη τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων και έκλεισε δηλώνοντας την συμπαράσταση του στις πρωτοβουλίες της Περιβαλλοντικής Ομάδας.

Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό και η ημερίδα έληξε με το ραντεβού που έδωσαν όλοι οι παρευρισκόμενοι για την Κυριακή, 13 Απριλίου 2008, ώστε να αρχίσει η διαδικασία του καθαρισμού।

(δημοσιεύτηκε, με κάποιες περικοπές, και στο έντυπο "ΠΟΛΙΤΗΣ", που είναι ιδιοκτησία της Αστικής Μη κερδο/κης Εταιρίας "Ανθρώπων Έργα")

Σκεφτόμουν από που να αρχίσω με τα "απομνημονεύματα" της περιβαλλοντικής μας ομάδας...

Ε, λοιπόν θα αρχίσω από το ... τέλος!

θεωρώ, πως ήταν -μέχρι στιγμής- το μεγαλύτερο "επίτευγμα" της ομάδας μας, καθώς καταφέραμε να καθαρίσουμε εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα, από μπάζα, σκουπίδια και... κοπριές στις όχθες του Αξιού, λίγα μέτρα έξω από τον οικισμό μας.

Βέβαια δεν ήμασταν μόνοι σε αυτό. Είχαμε την ουσιαστική συμπαράσταση ορισμένων ιδιωτών, οι οποίοι διέθεσαν αφιλοκερδώς τα μηχανήματα τους. Το ήθος δε των ανθρώπων αυτών, -οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για το "θεαθήναι" που λέγαμε, - είναι τέτοιο που μας ζήτησαν να μην δημοσιοποιήσουμε το όνομα τους. Και αυτό σε μία εποχή, όπου όλοι κινούνται κυρίως -για να μην πω μόνο- από αυτό το κίνητρο: να αποκομίσουν μια καλή εικόνα εκμεταλλεύσιμη για τους όποιους οικονομικούς, πολιτικούς στόχους και τα συμφέροντα τους...

Η ιστορία έχει ως εξής: Εδώ και αρκετές δεκαετίες, αρχής γενομένης με την κατάργηση τότε της αγροφυλακής, αρκετοί ασυνείδητοι, μετέτρεψαν ένα πρώην χώρο εκδρομής, δίπλα στις όχθες του Αξιού, σε μία τεράστια χωματερή, με κάθε είδους σκουπίδια και μπάζα. Επίσης οι κτηνοτρόφοι της περιοχής εκμεταλλεύτηκαν την έλλειψη αστυνόμευσης και άρχισαν να ρίχνουν ανεξέλεγκτα τόνους κοπριάς από τις κτηνοτροφικές τους μονάδες. (Γεγονός όχι μόνο απαράδεκτο, αλλά και αντίθετο με τις ισχύουσες νομοθεσίες.)
Η οικολογική συνείδηση -που έτσι κι αλλιώς είναι σπάνια και δυσεύρετη- μένει βλέπετε στην άκρη μπροστά στην... όποια ευκολία μας...

Αποφασίσαμε λοιπόν, σαν περιβαλλοντική ομάδα, να καθαρίσουμε την περιοχή και να την αποκαταστήσουμε, κερδίζοντας παράλληλα ένα τόπο εκδρομής και περιπάτου δίπλα μας...

Αρχικά ενημερώσαμε το Δήμο μας -Δήμος Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης- και στη συνέχεια, λίγους μήνες μετά μάθαμε για την ύπαρξη ενός κρατικού Φορέα: "Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού, Λουδία Αλιάκμονα". Ήρθαμε σε επαφή μαζί τους, τους παρουσιάσαμε το πρόβλημα και επισκεφτήκαμε και από κοινού την τοποθεσία...

Για να ευαισθητοποιήσουμε όμως και όλους τους υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής σκεφτήκαμε, πριν την έναρξη του καθαρισμού, να διοργανώσουμε μία Ημερίδα, όπου θα παρουσιάζαμε το πρόβλημα, αλλά και την ύπαρξη του Φορέα. Απώτερος σκοπός: η κινητοποίηση περισσότερων εθελοντών και η δέσμευση σε μία ημερομηνία για την έναρξη του καθαρισμού.

-Περιττεύει νομίζω η διευκρίνηση, πως ο Δήμος μας δεν είχε κονδύλια για να διαθέσει και πως ο ίδιος ο Φορέας δεν διαθέτει ακόμη, ούτε μηχανήματα, αλλά ούτε και επαρκές, αριθμητικά, ανθρώπινο δυναμικό...-

Οργανώσαμε λοιπόν με επιτυχία την Ημερίδα -φωτογραφικό υλικό, δελτίο τύπου και σχετικό βίντεο προσεχώς- και αφού έγιναν οι σχετικές ομιλίες, θέλαμε επιτέλους να περάσουμε στο διαταύτα: ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΑΜΕ;

Δεν το συζητώ: γίναμε ... μπαλάκια του πινγκ-πόνκ ξαφνικά. Εκεί που όλοι οι αρμόδιοι και υπεύθυνοι μας έδιναν τα συγχαρητήρια τους για την πρωτοβουλία μας, όταν αρχίσαμε να πιέζουμε για το πρακτικό μέρος, όλοι τους ήταν… «αναρμόδιοι»… Και το πιο ειρωνικό;

«Καλό κουράγιο παιδιά και καλή δύναμη…, στο έργο που αναλάβατε…»

Γιατί λέω ειρωνικό;

Πολύ απλά, οι εθελοντές, οι άνθρωποι με ευαισθησίες για το περιβάλλον, οι Ενεργοί Πολίτες, ούτε λίγο ούτε πολύ, καλούνται να κάνουν όλη τη δουλειά μόνοι τους… Και μάλιστα ενώ υπάρχουν οι αρμόδιοι φορείς, ενώ τα κονδύλια για το περιβάλλον έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ κάποιοι συμπολίτες μας πληρώνονται ως δημόσιοι υπάλληλοι, ακριβώς για να εκτελέσουν αυτό το έργο…

Η ιστορία είχε και συνεχίζει να έχει πολλά τραγελαφικά σημεία, αλλά ευτυχώς εμείς –και το εμείς βέβαια χωράει πολύ συζήτηση, καθώς πολλοί φίλοι μας στην πορεία κουράζονται και τα «παρατάνε»…- μείναμε απτόητοι!

Την Κυριακή, 13 Απριλίου ξεκινήσαμε με τον καθαρισμό στις όχθες του Αξιού!

(συνεχίζεται…)

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008

Καλησπέρα σας!

Εδώ και αρκετούς μήνες δημιουργήσαμε μία ομάδα εθελοντών, η οποία ανέλαβε να προωθήσει τα θέματα της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος -με την ευρύτερη έννοια- εδώ στον τόπο κατοικίας μας.

Θεωρούμε, πως η οικολογία και το ενδιαφέρον για το περιβάλλον δεν περιορίζεται στη συμμετοχή σε μεγάλες οργανώσεις. Ίσα ίσα, που θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Δεν υπάρχει ανάγκη από χορηγίες ή συνδρομές.
Το πρόβλημα είναι στη διάθεση των ίδιων των πολιτών, των ίδιων των κατοίκων μίας περιοχής, να αναλάβουν δράση.
Να πάψουν να ψάχνουν μονίμως κάποιον "υπεύθυνο". Εμείς οι ίδιοι είμαστε οι υπεύθυνοι. Αλλάζοντας νοοτροπία, αφήνοντας τον καναπέ και το τηλεκοντρόλ, με λίγο "ξεβόλεμα"...
έτσι γίνετε η αρχή...

Βέβαια δεν εθελοτυφλώ. Η ιστορία με τον εθελοντισμό, είναι δυστυχώς μία πονεμένη ιστορία. Οι έλληνες μάθαμε να αναζητάμε μονίμως αρχηγούς. Οι μερακλήδες και οι "μπροστάρηδες" πολύ συχνά μένουν μόνοι τους στη διαδρομή...

Έχουμε γίνει καχύποπτοι? Πολύ πιθανόν και δεν έχουμε και άδικο...
Πίσω από το μεράκι και την πραγματική έγνοια ενός "μερακλή οικολόγου" -να μην το συγχέουμε παρακαλώ με τους δήθεν οικολόγους με τα παχιά λόγια, αυτούς της θεωρίας-
ψάχνουμε να βρούμε το κίνητρο...

"Να έχει κάποιο συμφέρον άραγε που τρέχει για τέτοια θέματα?"

(... ας μη γελιόμαστε, ο Έλληνας δεν θα κουνηθεί από τη θέση του αν δεν έχει συμφέρον ή χρήματα, ως ανταμοιβή....)

Το ότι πιο μεγάλο συμφέρον για την υγεία μας, για τη γειτονιά μας, για τα παιδιά μας και τη φύση γύρω μας δεν υπάρχει, από το να σηκώσουμε τα μανίκια και να αρχίσουμε να συμμαζεύουμε τα ασυμμάζευτα μας.... ούτε που το χωράει ο νους μας...

Όλοι πια για το θεαθήναι????? Κανείς "χριστιανός" -τρόπος του λέγειν" να προχωρήσει σε πράξεις?


Δεν θα σας κουράσω φίλοι μου άλλο, με αυτές τις σκέψεις, στο αμέσως επόμενο δημοσίευμα, θα σας περιγράψω πως μια χούφτα άνθρωποι κινητοποιηθήκαμε και τι καταφέραμε μέχρι σήμερα. Επίσης θα σας παρουσιάσουμε σκέψεις και ιδέες που έχουμε για το άμεσο -ή και το απώτερο- μέλλον.

Σε αυτό τον ιστοχώρο λοιπόν, θέλουμε αφ' ενός να δημιουργήσουμε ένα "άλμπουμ" δραστηριοτήτων μας, για να μην "ξεχνάμε" εμείς οι ίδιοι, αλλά πολύ περισσότερο για να μοιραστούμε μαζί σας το πρακτικό μέρος της προσπάθειας μήπως και γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση και από τους υπόλοιπους συμπολίτες μας...

Καλωσορίσατε λοιπόν!